Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende begreper om stokastiske prosesser, kommunikasjonssystem-arkitektur, basisbånd representasjon av modulerte signaler og støy, modulasjonsteknikker, demodulasjon og deteksjon, bitfeilrater, Nyquist-teoremer og intersymbolinterferens, øyekurver, prinsipper for utjevning, og ulike avveininger mellom yteevne og spektral effektivitet. Kurset tar også for seg multipell aksess teknikker i kommunikasjonsnett, link budsjett, og spredt spektrum kommunikasjon.

Hva lærer du?

Studentene skal bli familiære med den grunnleggende teori for digital kommunikasjon og de mest vanlige digitale kommunikasjonsteknikker. De skal ha god forståelse for de fundamentale begrensninger i dataraten og overføringskvaliteten i ulike kommunikasjonssystemer. Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid innen moderne trådløse kommunikasjonssystemer, innen norske telekom bedrifter eller for videre forskningsarbeid (Ph.D.-studier).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av grunnblokken i bachelorprgrammet Elektronikk og datateknologi. INF3440 – Signalbehandling (videreført) bør tas før eller parallelt med dette emnet.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 time øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av et sett obligatoriske øvelser.

Eksamen

Kurset avsluttes med skriftlig eller muntlig eksamen. Resultatene fra de obligatoriske øvelsene teller med i den endelige karakteren.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF3450/INF4450/UNIK4170

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet er videreført med emnekode INF3450

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)