INF3120 – Utvikling av store programsystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg utvikling og vedlikehold av store programsystemer med fokus på prosjektstyring, estimering, kravspesifikasjon, systemarkitektur, objektorientert analyse og design, testing, validering, konfigurasjonsstyring, versjonshåndtering, kvalitetssikring, målinger og prosessforbedring. Kurset inneholder også evaluering av teknikker og metoder innenfor systemutvikling, samt hvordan forskningsstudier kan brukes til å forbedre praktisk systemutvikling.

Hva lærer du?

Emnet skal gi oversikt over teknikker og metoder innenfor sentrale deler av systemutvikling og vedlikehold, og gi kunnskap om vurdering og sammenligning av slike teknikker og metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) /INF101.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1050 – Systemutvikling (videreført) /INF 102.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4120 – Utvikling av store programsystemer (nedlagt) og 10 studiepoeng mot IN 219.

Undervisning

4 timer forelesning pr uke første halvdel av semesteret (siste halvdel er undervisningsfri) og to timer gruppeøvelse pr uke gjennom hele semesteret. Det kreves gjennomføring av fem obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Det kreves innlevering av en prosjektoppgave som består av flere delinnleveringer. Prosjektoppgaven skal presenteres og teller 25% av den endelige karakteren. En 3 timers skriftlig eksamen teller 75%.
Bokstavkarakter (A - F)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se "http://www.mn.uio.no/studier/admin/eksamen/utsatt-og-ny-eksamen/index.html:http://www.mn.uio.no/studier/admin/eksamen/utsatt-og-ny-eksamen/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN219 og INF4120.

Tilsynssensor for emnet er: Yngve Lindsjørn/Kirsten Ribu

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Høst 2005

Høst 2004

Høst 2003

Emnet går siste gang H06. Nytt relatert emne er INF5500 – Empiriske metoder og evidensbaserte beslutninger i systemutvikling (nedlagt).

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk