Dette emnet er nedlagt

INF5500 – Empiriske metoder og evidensbaserte beslutninger i systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Viktige beslutninger innen systemutvikling bør i stor grad være basert på gyldige forskningsresultater og systematisk innhenting og bruk av erfaringer. Dette emnet vil gi kunnskap om og praktiske ferdigheter i stegene som skal til for å gjøre effektive og gode beslutninger i systemutvikling.

Hva lærer du?

Studentene vil lære å basere viktige beslutninger i systemutvikling, som valg av utviklingsmetode, programmeringsspråk og utviklingsverktøy, på en kritisk og systematisk gjennomgang av eksisterende kunnskap.

Temaer som tas opp for å gi kunnskap og ferdigheter i gode beslutninger er:
1) Bruk av evidensbaserte beslutningsprosesser,
2) Bruk og evaluering av empiriske studier,
3) Vurdering av argumentasjon.

For å illustrere temaene og gi eksempler på evidensbasert beslutninger, vil kurset gjennomgå state-of-the-art knowledge innen sentrale systemutviklingsemner som systemutviklingsmetoder, estimeringsmetoder, modellbasert utvikling og testing, samt empiriske metoder for å evaluere og måle effekten av disse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1050 – Systemutvikling (videreført)

Emnet forutsetter basiskunnskap om systemutvikling, samt noe praktisk erfaring med systemutvikling.

Undervisning

To timer forelesning per uke.

Eksamen

Levering av individuell prosjektoppgave der ferdigheter i bruk av evidensbasert systemutvikling evalueres. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)