Dette emnet er nedlagt

INF3221 – Problemdefinering, krav og modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet skal gi innføring i metoder og teknikker for analyse og design av informasjonssystemer, med vekt på å forstå og beskrive brukeres problemer og krav. Emnet fokuserer på systemutviklingsaktiviteter før kravspesifikasjon er laget. Flere ulike tilnærminger blir introdusert; fra uformelle teknikker for ”participatory design” til objektorientert analyse. Emnet omfatter en større praktisk øvelse i analyse og utforming av et virkelig informasjonssystem for en konkret ekstern oppdragsgiver. Konkret vil emnet ta opp:

  • Problemdefinering og krav: forholdet mellom beskrivelse og virkelighet
  • Systembeskrivelse, modellering og overordnet funksjonelt design
  • Ulike teknikker for analyse og design med brukere
  • Ulike strategier for systemutvikling

Emnet er en ny versjon av INF3220 – Objektorientert analyse og design (nedlagt).

Hva lærer du?

Etter emnet skal studentene kunne:

  • Kunne analysere informasjonssystemer i realistiske omgivelser og kunne bruke undersøkelsesteknikker som intervju og observasjon
  • Ha oversikt over forskjellige tilnærmingsmåter og perspektiver i systemutviklingsarbeidet, og kunne vurdere ulike metoder og teknikker
  • Kjenne til teknikker som er egnet til å avklare formål og ønsket resultat av en systemutviklingsprosess (inkludert definisjon av problemer og krav)
  • Kjenne til ulike former for systembeskrivelse og prototyping
  • Kunne anvende objekt-orientert tilnærming i analyse og design

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) /TOOL1100 – Teknologi, organisasjon og læring I (nedlagt) /INF101 og INF1050 – Systemutvikling (videreført) /INF102

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informatikk og bruk av IKT-systemer på ulike områder i samfunnet. Kunnskap om software engineering, f.eks. emnet INF3120 – Utvikling av store programsystemer (nedlagt) / INF4120 – Utvikling av store programsystemer (nedlagt), anbefales.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Prosjektoppgaven skal gjøres i kontakt med ekstern oppdragsgiver.

Eksamen

Evalueringen baseres på en større prosjektoppgave (50%) og 3 timers skriftlig eksamen (50%). Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF3220 – Objektorientert analyse og design (nedlagt) / INF4220 – Objektorientert analyse og design (nedlagt) /IN265. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Kirsten Ribu

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet går for siste gang våren 2006.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk