Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende læringsteori og didaktikk. Læring, undervisning og veiledning av grunnleggende informatikk, som programmering, algoritmer, grunnleggende programvare, data- og objekt-orientert modellering og systemutvikling. Brukeropplæring. Verktøybruk. Læring over distanse ved hjelp av IT. Utvikling av utdannelser.

Hva lærer du?

Emnet skal gi forståelse for læring av informatikk og gi praktiske ferdigheter i undervisning av faget. Dette vil være nyttig for alle som kommer til å undervise og veilede studenter, elever eller kolleger i sin yrkeskarriere. Emnet skal også gi innsikt i hvordan brukeropplæring kan organiseres og gjennomføres, noe som utgjør en vesentlig aktivitet i systemutviklingsprosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4240 – Informatikkdidaktikk (nedlagt), 9 studiepoeng mot INF-DID-N, 6 studiepoeng mot INF-DID

Undervisning

3 timer forelesning i uken. En obligatorisk, muntlig presentasjon.

Eksamen

En innleveringsoppgave som baserer seg på studentens egen empiriske undersøkelse må gjennomføres. Oppgaven kan gjøres av 1, 2 eller 3 personer. Eksamen består av innleveringsoppgaven og individuell muntlig eller skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer (A - F). Karakteren på innleveringsoppgaven teller 50% av den samlede karakteren. Eksamen er kun gyldig dersom begge deleksamenene er bestått. Begge deleksamenene må være bestått i samme semester.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se
/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-DID-1 og INF4240.

Tilsynssensor for emnet er: Jens Bennedsen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Høst 2005

Høst 2004

Høst 2003

Ved behov. Emnet går ikke H07.

Eksamen

Hver høst

Ved behov.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)