Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en introduksjon til design av artefakter i et kjønns-perspektiv, spesielt rettet mot IT-design. Kurset inkluderer design både som prosess og produkt, og diskuterer hvordan kjønn som samfunns- og kultur-skapt kategori påvirker disse.

Litteratur og forelesninger om design (prosess og produkt) koblet med feministiske analyser av design er bakgrunn for diskusjoner og individuelt essay.

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi studenter i informatikk-fag og/eller kjønn, feminisme og likestilling en introduksjon til designteori, samt hvordan feministiske analyser kan bidra til og kri-tisere design som prosess og produkt.

Kurset legger vekt på diskusjon av litteratur fra flere fagområder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i informatikk og/eller kjønn, feminisme og likestilling

Overlappende emner

10 sp overlapp med INF4250. Erstatter MNKJØ100: Kjønn og realfag/teknologi

Undervisning

Forelesning, diskusjon av artikler, test av designprodukter, essay.

Eksamen

Individuelt essay og muntlig eksaminasjon. Bestått / ikke bestått.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på førtse forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen sees emnet i sammenheng med MNKJØ100 og INF4250.

Tilsynssensor for emnet er: Pirjo Elovaara

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet undervises ikke våren 2007

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk/Svensk. Engelsk ved behov.