Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Metoder for språkbeskrivelse og semantikk, inklusive statiske og dynamiske aspekter, typing, implementasjon og kjøresystemer. Ulike typer programmeringsspråk, inklusive funksjonelle språk og PROLOG.

Hva lærer du?

Studentene skal bli fortrolige med ulike programmerings-mekanismer og -paradigmer. De skal få en dypere innsikt i programmeringsspråk, hvordan de bygges opp, defineres og implementeres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) /INF 110.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3110 – Programmeringsspråk (videreført), 9 studiepoeng mot IN 211 og 6 studiepoeng mot IN 214.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen ved semesterets slutt. Bokstavkarakter (A -F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN211 og INF3110.

Tilsynssensor for emnet er: Khalid Mughal

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Høst 2007
Høst 2006
Høst 2005
Høst 2004
Høst 2003

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF3110 – Programmeringsspråk (videreført) vil videreføres.

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)