Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet introduserer logiske kalkyler som egner seg for bevissøk. Sentralt står sekventkalkyler for klassisk og intuisjonistisk logikk, tablåmetoden og resolusjon. Grunnleggende begreper som oppfyllbarhet, konsistens, gyldighet, sunnhet og kompletthet, og sammenhengen mellom disse, blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studenter innsikt i logikk som en basis for studier i teoretisk databehandling. Emnet kan også være et utgangspunkt for videre studier i logikk eller automatisk bevisføring for anvendelse i databehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger HUMIT1750 – Logikk og beregninger (nedlagt)/SLI 110/INF 120 eller tilsvarende. Kurset kan følges uten disse forkunnskapene med noe større egeninnsats.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3170 – Logikk (videreført) og 10 studiepoeng mot IN 318/SLI 310.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eller muntlig avsluttende eksamen.. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN318/SLI310 og INF3170.

Tilsynssensor for emnet er: Lars Kristiansen

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk