Dette emnet er nedlagt

INF5080 – Multimedia - koding og transmisjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker hovedprinsippene bak video- og audio-koding og -kompresjon (DCT, Wavelets, osv.), slik det er implementert bl.a. i MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H263, JPEG, JPEG2000, Ogg Vorbis, DivX, osv. Kodingsformater blir gått gjennom, samt standarder for ulike applikasjoner (MPEG 7, MPEG21, osv.) og ulike streaming-protokoller (RTP, RTSP, MPEG TS, Ogg Vorbis, osv.). Emnet ser også på applikasjoner som digital TV, DAB, MHP, DICOM (medisinske applikasjoner).

Emnet gjennomføres på norsk, mens kursmaterialet stort sett er på engelsk.

Hva lærer du?

Studentene skal få en grunnleggende forståelse av prinsippene bak koding, kompresjon og transmisjon av video og audio i multimedia sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

5 sp mot INF-MKT

Undervisning

To timer forelesninger per uke. Det kreves at studentene gjennomfører en muntlig fremstilling av et emne.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-MKT. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Thor Kristoffersen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet er fra våren 2007 erstattet av INF5081 – Multimedia - koding og transmisjon (nedlagt)

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)