INF2310 – Digital bildebehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Digitale bilder og deres egenskaper, fargemodeller og persepsjon, representasjons-metoder for digitale bilder, histogramtransformasjoner og 2-dimensjonal digital konvolusjon og filtrering, segmentering samt bildekoding og kompresjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få grunnleggende kjennskap til begreper, metoder og anvendelsesområder for bildebehandling. Emnet vil danne grunnlag for videregående emner innen bildeanalyse og mønstergjenkjenning.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) og MAT1100 – Kalkulus/MAT1000 – Matematikk i praksis I (nedlagt)/MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

Det holdes 3 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke i vårsemesteret. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 08:23:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk