Dette emnet er nedlagt

INF5260 – Utvikling av mobile informasjonssystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mobilitetsbegreper. Analyse av målgrupper. Strukturering av informasjonsinnhold. Brukergrensesnitt på mobile terminaler. Utvikling av sted- og tidavhangige tjenester. Teknologier for mobile informasjonssystemer. Evaluering av bruk av mobile informasjonssystemer.

Hva lærer du?

Etter emnet skal studenten kunne analysere, utforme, implementere og evaluere mobile informasjonssystemer. De skal forstå den teoretiske bakgrunnen og kjenne vanlige teknikker og metoder samt teknologi for ulike klienter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng mot INF-MOBI, 5 sp overlapp mot INF5261 – Development of mobile information systems and services (nedlagt).

Undervisning

To timer forelesning per uke i vårsemesteret. Emnet krever gjennomføring av 2 obligatoriske oppgaver .

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-MOBI. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet går siste gang våren 2004. F.o.m. våren 2005 går emnet INF5261 med 10 sp.

Eksamen

Emnet går siste gang våren 2004. F.o.m. våren 2005 går emnet INF5261 med 10 sp.

Undervisningsspråk

Norsk