Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og metoder innen bioinformatikk. Temaer som behandles: kort innføring i molekylærgenetikk, enkel og multippel sammenstilling av biologiske sekvenser, fylogenetiske analyser, søking i internettbaserte sekvensdatabaser, søking etter gener, strukturprediksjon for proteiner, ekspresjonsanalyse med mikroarrayer.

Hva lærer du?

Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begreper i bioinformatikk og kunnskap om noen av de viktigste metodene og programverktøyene innenfor fagfeltet. Kurset skal gi tilstrekkelig innsikt i metodene og verktøyene slik at de kan anvendes på problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STK1000 – Innføring i anvendt statistikk /ST 005 eller STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering /ST 100.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot INF 325 og 10 studiepoeng mot INF2300 – Grunnkurs i bioinformatikk (nedlagt).

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A -F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Emnet går siste gang høsten 2004. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF325. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang høsten 2004.

Emnet har blitt erstattet med INF3350 \ INF4350 .

Eksamen

Emnet gikk siste gang høsten 2004.

Undervisningsspråk

Norsk