STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i sannsynlighetsregning og bruk av sannsynlighetsmodeller for å beskrive stokastiske variabler og prosesser. Emnet gir også en innføring i statistisk inferens, det vil si å trekke ut informasjon fra data. Emnet gir et godt grunnlag for STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

 • kunnskap om sannsynlighetsbegrepet og grunnleggende regler for sannsynlighet;
 • kunnskap om stokastiske variabler, forventning, varians, kovarians og momentgenererende funksjoner;
 • kjennskap til store talls lov og sentralgrenseteoremet;
 • kjennskap til de vanligste univariate sannsynlighetsmodeller og sett eksempler på bivariate modeller samt betingede fordelinger;
 • kjennskap til de vanligste sannsynlighetsmodeller som Binomisk, Poisson, Normal, Gamma;
 • enkle metoder for estimering og konstruksjon av konfidensintervall;
 • kjennskap til stokastisk simulering og Bootstrapping.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger

Overlappende emner

4 studiepoeng overlapp mot ECON2130 – Statistikk 1

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning, 2 timer plenumsregning og åpen gruppeundervisning/datalab hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Skriftlig digital midtveiseksamen og avsluttende skriftlig digital eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/STK1110.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk