Dette emnet er nedlagt

INF5640 – Videregående numeriske metoder for partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (videreført). Mer avanserte numeriske metoder studeres; adaptivitet, domain decomposition og numeriske metoder for parallelle datamaskiner. Programmering av parallelle maskiner. Numeriske metoder for kompliserte systemer av partielle differensiallikninger.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne moderne løsningsstrategier og kunne anvende dem på ulike partielle differensiallikninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (videreført) /IN-NMFPD.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot IN-NMFPD ||

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvelser pr. uke. Det vil bli innslag av obligatoriske programmeringsøvelser i form av prosjektoppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A -F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN-NMFPD ||. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Torgeir Rusten

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk