INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet omhandler konstruksjon av differanse- og elementmetoder for å løse differensiallikninger, teoretiske og empiriske analysemetoder for nøyaktighet og stabilitet,
programmeringsteknikker, verifikasjon og programvaretesting, anvendelser, prosjektoppgaver.

Hva lærer du?

Studentene skal lære bakgrunnen for og få en innføring i bruk av numeriske metoder og programvare for å løse partielle differensiallikninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9620 – Numerical methods for partial differential equations (videreført)

9 studiepoeng mot IN-NMFPD.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser. Obligatoriske oppgaver. Det vil bli innslag av obligatoriske programmeringsøvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN-NMFPD.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Eksamen høst 2018 og høst 2019 for de som har alle obliger godkjent.

Undervisningsspråk

Engelsk