Dette emnet er nedlagt

INF5720 – Design i systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset skal gi studentene kunnskaper og erfaringer med design som del av både analyse og utforming av et informasjonssystem. Det legges spesiell vekt på de materielle sidene av design, dvs. det å gi fysisk form til et artefakt med en sterk IT-komponent. Det fokuseres spesielt på systemer som er distribuert og integrert i omgivelsene (mobile teknologier). Formålet med kurset er å gi studentene en innføring i fysisk og logisk design av teknologi som del av en (arbeids-)omgivelse. Det kreves bruk av flere typer materiale i hvert designforslag.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene kunne designe prototyper av informasjonssystemer ved hjelp av kombinasjoner av IT og andre fysiske materialer. De skal kunne diskutere hvordan fysiske egenskaper ved et designforslag spiller inn på de teknologiske egenskapene (formale egenskaper, ergonomi og brukergrensesnitt). De skal kunne demonstrere designvalg for brukere, og analysere og argumentere for valg av materialer for å gi form til logikken i den valgte løsningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2 + 2 timer pr. uke. Prosjektarbeidet inkluderer feltstudier og eksperimenter i design-studio.

Eksamen

Evalueringen er basert på prosjekt-presentasjon / demonstrasjon. Bestått/ikke-bestått

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet har utgått og blitt erstattet med INF5721

Eksamen

Emnet har utgått og blitt erstattet med INF5721

Undervisningsspråk

Norsk