Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Modallogiske systemer
  • Kompletthet og avgjørbarhet av systemene
  • Utvidelse av modal logikk til temporal logikk, dynamisk logikk, logikk for kommuniserende agenter mm

Hva lærer du?

Kjennskap til logiske systemer lagd for sammenhenger innen informatikk eller filosofi. Det legges vekt på hvordan et slikt system skal kunne lages og hva en kan forvente av metoder.

In addition, each PhD student will be given an extended curriculum within the field/research area of the course. The syllabus must be approved by the lecturer so that the student can be admitted to the final exam.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 1 time gruppeøvelser per uke

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

Eksamen

Muntlig eksamen.
Note that the exam in INF9810 will be more extensive than the one in INF5810.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med HUMIT4751, HUMIT4751MN og SLI311.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2014

Vår 2012

Vår 2010

Annethvert vårsemester.

Eksamen

Vår 2014

Vår 2012

Vår 2010

Annethvert vårsemester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)