Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Modallogiske systemer
  • Kompletthet og avgjørbarhet av systemene
  • Utvidelse av modal logikk til temporal logikk, dynamisk logikk, logikk for kommuniserende agenter mm

Hva lærer du?

Kjennskap til logiske systemer lagd for sammenhenger innen informatikk eller filosofi. Det legges vekt på hvordan et slikt system skal kunne lages og hva en kan forvente av metoder for det.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HUMIT1750 – Logikk og beregninger (nedlagt)

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales 10 studiepoeng i logikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HUMIT4751 – Modallogikk (nedlagt)

Full overlapping med kurset SLI311

Undervisning

2 timer forelesninger og 1 t gruppeøvelser pr. uke

Det er obligatoriske innleveringer i emnet som skal godkjennes før man får lov til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Emnet erstattes fra Vår 09 av INF5810.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Vanligvis norsk, engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.