Dette emnet er nedlagt

INFPS2020 – Visuell kommunikasjon I, del I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet omfatter grunnleggende innføring i fagområdet visuell informasjon, som skrift- og faghistorie, form– og stiluttrykk, komposisjon og fargelære/psykologi, semiotikk, symbollære og markedsføring. Det vil også gis innføring i billedanalyse, grafer og diagrammer samt verktøy og kunnskap om strategiske designprosesser.

Hva lærer du?

Det overordnede mål er å gi dem grunnleggende og relevant innføring i sider ved faget visuell informasjon som gjør dem i stand til å definere informasjonsinnhold og visuelt uttrykk i forhold til målgrupper og brukere av digital informasjon. Gjennom blanding av intuitiv tenkning og planmessige strategiske prosesser, vil de kunne finne konseptuelle løsninger som ivaretar immaterielle verdier og funksjonelle løsninger. Designere må tenke helhetlig og samarbeide tverrfaglig. Våre studenter skal kunne ta ansvar i forhold til samfunnsutvikling og økologi.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til Profesjonsstudiet i informatikk, studieretning Informasjons- og interaksjonsdesign.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet taes i samme semester som INFPS2030.

Undervisning

Forelesninger, praktiske øvelser, oppgaver, prosjekter og innleveringer.

Eksamen

Muntlig gjennomgang og tilbakemelding av hvert prosjekt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk