Semesterside for TEK4020 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Forelesningen tirsdag 28/11 flyttes til fredag 1/12.

26. nov. 2017 19:15

Ikke forelesning 7/11, øvingsveiledning 6/11 og 10/11 i stedet, se detaljer i Fronter.  Neste forelesning er 14/11.

5. nov. 2017 12:21

Oppgaveteksten til obligatorisk øving 2 er nå i arkivet i Fronter.  Innleveringsfrist 1. desember.

5. nov. 2017 12:17