TEK4020 – Programvaredefinert radio

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir deg en bred oversikt over standarder, åpen-kilde-kode-verktøy og prosesseringsplattformer for programvare-implementasjon av radiokommunikasjon og sensorfunksjonalitet. Du vil også få en forståelse av mottaker-, sensor- og sender-arkitekturer. Gjennom laboratorieøvelser og programmeringseksempler gir emnet deg detaljert kunnskap om syntetisering av kommunikasjons- og sensorfunksjonalitet på en valgt plattform.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til Software Communications Architecture og andre relevante standarder
  • har du kjennskap til og kan anvende det åpne verktøyet GNU radio
  • har du kjennskap til forskjellige typer prosesseringselementer som benyttes på plattformer for programvare-definert radio
  • forstår du mottaker-, sensor- og sender-arkitekturer
  • forstår du analog-til-digital og digital-til-analog konvertering, samt samplingsratekonvertering
  • kan du syntetisere kommunikasjons- og sensorfunksjonalitet på en plattform

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er fordelaktig med forkunnskaper fra IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser eller IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering eller tilsvarende grunnkurs i programmering.

Forkunnskaper i signalbehandling tilsvarende IN3190 – Digital signalbehandling vil gjøre det lettere å følge emnet.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time veiledning per uke gjennom hele semesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser, som løses enten i grupper på to eller individuelt. De to obligatoriske øvelsene må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering. 

Ved stort antall studenter kan avsluttende eksamen bli holdt skriftlig.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 23:29:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)