TEK4020 – Programvaredefinert radio

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en bred oversikt over standarder, åpen-kilde-kode-verktøy og prosesseringsplattformer for programvare-implementasjon av radiokommunikasjons- og sensorfunksjonalitet. Du vil også få en forståelse av mottaker- , sensor- og sender-arkitekturer. Gjennom øvinger og programmeringseksempler gir emnet deg detaljkunnskaper om syntetisering av kommunikasjons- og sensorfunksjonalitet på en valgt plattform.

Hva lærer du?

Du vil etter å ha gjennomført emnet:

  • ha kjennskap til Software Communications Architecture og andre relevante standarder
  • ha kjennskap til og kunne anvende det åpne verktøyet GNU radio
  • ha kjennskap til forskjellige typer prosesseringselementer som benyttes på plattformer for programvare-definert radio
  • forstå mottaker- , sensor- og sender-arkitekturer
  • forstå analog-til-digital og  digital-til-analog konvertering, samt  samplingsratekonvertering
  • kunne syntetisere kommunikasjons- og sensorfunksjonalitet på en plattform

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) eller INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) eller tilsvarende grunnkurs i programmering.

Forkunnskaper i signalbehandling tilsvarende INF3470 – Digital signalbehandling (videreført) vil gjøre det lettere å følge emnet.

Undervisning

2 timer forelesning + 1 time øvingsveiledning per uke

2 obligatoriske øvinger (løses i grupper på 2 eller individuelt ettersom du velger). De obligatoriske oppgavene må være godkjent før eksamen.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen (ved mange studenter kan eksamen gjennomføres skriftlig).

Obligatoriske øvinger må være godkjent før eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)