Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

To innleveringsoppgaver og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatorisk essay som skal presenteres i undervisningsgruppe må være godkjent før avsluttende eksamen

Første innleveringsoppgave

Andre innleveringsoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 09:44