Dette emnet er nedlagt

UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende kommunikasjonsprinsipper, deterministisk og stokastisk signalbehandling, puls amplitudemodulasjon, avansert modulasjon, stokastisk deteksjon, utjevning, Viterbialgoritmen, MIMO kommunikasjon, fading og diversitet, synkronisering, emner som studentene foreslår.

Hva lærer du?

Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid innen moderne trådløse kommunikasjonssystemer, innen norske telekom bedrifter eller for videre forskningsarbeid (Ph.D.-studier).

Målet med emnet kan deles inn i tre områder:

  • Kunnskapsmål: Studentene skal få en forståelse for funksjonen av de forskjellige delene av et moderne kommunikasjonssystem.
  • Ferdighetsmål: Kunne analysere ytelsen til endel kommunikasjonssystemer teoretisk, og de skal være i stand til å bygge og utføre Monte Carlo-simuleringer for kommunikasjonssystemer i matlab for å estimere ytelsen av slike systemer.
  • Holdningsmål: Studentene skal være oppmerksomme på noen av de mest lovende teknologiene for fremtidens kommunikasjonssystemer, som for eksempel MIMO-teknikker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 - 2 timer øving. Studentpresentasjoner. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. To obligatoriske oppgaver vil bli gitt.

Eksamen

Muntlig eksamen med bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)