Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vekselvirkning mellom elektromagnetisk stråling og atomære systemer. Spontane og stimulerte overganger. Optisk forsterkning. Rateligninger for laseroscillasjon. Gaussiske stråler. Optiske resonatorer og stabilitetskriterier. Viktige lasermedia og lasertyper. Modulasjon av lasere og laserlys. Q-svitsjing og modelåsing.

Hva lærer du?

Emnet skal gi fundament for både videre fordypning innen laserfysikk og kommunikasjon med laserlys.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorstudiet i ElDat eller tilsvarende. Emnegruppe i fysikk: en godkjent kombinasjon av emner som utgjør et års studium (60 studiepong). Det er en fordel å ha FYS201 eller tilsvarende.

Overlappende emner

8 studiepoeng mot UNIKF358.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke.

Eksamen

Muntlig eksamen med bokstavkarakter, men ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Undervises for siste gang høsten 2004.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk