Semesterside for KJM2400 - Høst 2021

Lab vil gå i uker 36, 37, 38, 40, 41, 43 (OM-uke).

Hvis nødvendig med korona-tiltak utover høsten, vil lab også være åpent uker 45 og 47.

Ta utgangspunkt at lab må være ferdig i uke 41, da ekstra lab´ene er kun ved korona-hensyn, og vil ikke nødvendigvis iverksettes.

Lab er åpen mandag-torsdag (0830-1600) for alle, men dere må booke instrument-tid.

Mere info om alt dette vil komme siste forelesning før lab (2. september, obligatorisk) + se labhefte (legges ut i dag).

16. aug. 2021 10:18

Første forelesning er 24. august. Denne er OBLIGATORISK, da vi må vite hvem som trenger labplass (det er noen ganger ventelister for de som feks. tar enkeltemner).

Vi kommer til å snakke om emnets format, rammer, filosofi, og læremål, samt masse praktiske opplysninger.

Gleder meg til å se dere!

13. aug. 2021 10:25

Pensum:

Labheftet ca 50 sider

+ Egenproduserte forelesningsnotater (slides er i Canvas-siden)

+ Følgende fra boken "Quantitative Chemical Analysis" av Harris, ca 200 sider (de spesifikke sidene som oppgis her er for 9. utgave; 10de utgave har også kommet, og har mindre endringer.)

 

Tema 1:

Kap. 0. The Analytical Process – 7 s (egenstudium).

Kap. 1. Measurements – hele: 11 s (delvis egenstudium).

Kap. 2. Tools of the Trade – hele: 19 s (introduksjon til Excel er egenstudium).

Kap. 3. Experimental Error – hele: 14 s

Kap. 4. Statistics and Spreadsheets – ca. 19 s (Excel beregninger er selvstudium/ikke pensum).

Kap. 5. Quality Assurance and Calibration Methods-ca 6 s. Box 5-2: Control charts. 5-3: Standard addition. 5-4: Internal standards.

Tema 2: 

Kap. 11. Acid-Base titrations (ca. 2 s). 11-8: Kjeldahl nitrogen an...

13. aug. 2021 10:22