KJM2400 – Analytisk kjemi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Analytisk kjemi I (KJM2400) tar for seg grunnbegrepene i kvantitativ analyse, kvalitetssikring av måledata og måleutstyr, statistisk behandling av måledata, prøvetaking og prøvebehandling, og praktisk opplæring i instrumentelle analysemetoder.

Emnet er egnet for alle med tilstrekkelig bakgrunn i kjemi, som ønsker innføring i moderne analyseteknikker.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • planlegge og gjennomføre eget arbeid på laboratoriet, og arbeide i henhold til HMS-reglementet
 • bruke statistiske metoder og kunne kvalitetssikre data i gjennomførte analyser
 • teorien bak moderne analysefremgangsmåter, inkludert instrumentoppbygging
 • praktisk gjennomføre titreringer, analyser basert på molekyl-, atomabsorpsjonsspektroskopi, gasskromatografi og væskekromatografi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Manuell etteranmelding: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent laboratoriekurs i KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), eller tilsvarende emner. Av sikkerhetsmessige grunner er dette absolutte opptakskrav som ikke kan fravikes for studenter med 120 studiepoeng eller mer.

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM2400:

KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført), eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger, et obligatorisk laboratoriekurs som varer ca. 40 timer i snitt (6 øvelser) og ca. 6 timer eksamensforberedende kollokvier. Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt, før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til første laboratoriedag. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100% ved sensurering.

Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og ett formelark som vedlegges eksamensoppgaven. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt .

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom du ønsker engelsk tekst på eksamensoppgaven må du sende søknad til Kjemisk institutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 08:18:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk