Semesterside for KJM3900 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Hei

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver skal besvares med penn og papir. Se instruksjonsvideo.

Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig måte etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut med blå eller sort kulepenn (ta med dette selv). Det er ikke anledning til å bruke blyant eller penn med annen farge. Se "Instruksjon for digital håndtegning" (ligger på pult). ...

30. mai 2017 13:16

Hei,

 

Det er opprettet en prøveeksamen i KJM3900 slik at studenter får sjansen til å prøve seg på før avsluttendeeksamen i emnet. Prøveoppgavesett er tilgjengelig og åpent for studentene i uio.inspera.no (innlogging med UiO-brukernavn og passord) fra fredag 07.04 kl. 09.00 frem til fredag 21.04 kl. 13:00. Prøven er satt opp som en hjemmeeksamen slik at dere kan gå inn og ut av besvarelsen i hele tiden hvor prøven er åpen. Så fremt dere har gjort noe i prøvesettet vil besvarelsen automatisk leveres ved sluttid av prøven.

 ...

4. apr. 2017 15:48

Pensumbok: "Radiochemistry and Nuclear Chemistry" Gregory Choppin, Jan-Olov Liljenzin, Jan Rydberg, Christian Ekberg: (Elsevir 2013, fjerde utgave), eBook ISBN: 9780123978684, Print Book ISBN: 9780124058972.

16. jan. 2017 18:07