Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir deg en bred innføring i hva radioaktivitet er og hvordan den benyttes. Emnet er for alle som er nysgjerrige på hva radioaktiv stråling er og hvor den kommer fra. Emnet anbefales for alle som kommer til å arbeide med radioaktivt materiale i sine videre studier (for eksempel innen medisin, bioteknologi, kjemi, farmasi, geologi, fysikk eller relaterte fag), men alle andre som kun ønsker en god innføring i dette spennende fagfeltet vil ha utbytte av emnet. I tillegg til å gå gjennom basisbegrepene er vi innom det meste: Kjernereaktorer og fisjon, nukleærmedisin, dannelsen av grunnstoffene i kosmos, supertunge grunnstoff, atombomber, partikkelakseleratorer og mye mer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • vite hva radioaktivitet er og hvordan den oppstår
 • kjenne til radioaktivitet i naturen og hvorfor den er der
 • kunne grunnleggende begreper som halveringstid, radioaktive serier og isotopgeneratorer
 • ha grunnleggende (enkel) forståelse av hvordan atomkjernene "ser ut" (skallmodellen, væske-dråpemodellen, magiske tall)
 • ha grunnleggende forståelse av desintegrasjonsprosesser, kjernereaksjoner og fisjonsprosesser.
 • kjenne grunnprinsippene for en kjernereaktor og problematikken rundt dem (kritisitet, avfall, sikkerhet)
 • forstå hvordan radioaktivitet benyttes innen medisin (nukleærmedisin) til diagnose og terapi
 • kjenne til typiske eksempler på hvordan radioaktivitet benyttes til forskning og i industrien

Målet er å gi studentene et faglig grunnlag for å benytte radioaktivitet og stråling i ulike virksomheter på en allsidig og kompetent måte. Emnet anbefales for alle som skal benytte radioaktivitet i sin masteroppgave, uansett fagfelt.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet har plassbegrensning på 30 studenter. Prioritetsliste som følger:

 1. Studenter som skal fortsette med MSc under Seksjonen for Miljøvitenskap
 2. Studenter som skal arbeide med radioaktivitet i sitt forskningsprosjekt på UiO
 3. Studenter som skal arbeide med radioaktivitet i sitt forskningsprosjekt utenfor UiO 

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1002 – Innføring i kjemi. Det anbefales å ikke ta emnet før tidligst i fjerde semester av bachelorstudiet.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 14 undervisningsdager (en dag i uken) som normalt ser slik ut:

 • Morgenforelesning med inkluderte øvelser (kl. 09:15-10:15) 
 • Prosjektarbeid og/eller regneøvelser (10:30-12:00)
 • Ettermiddagsforelesning med inkluderte øvelser (12:45-13:30)
 • "Dagens spesial" og/eller forelesning (13:45-14:30)
 • Egenarbeid uten hjelpelærer (kl. 14:45-16:00) 

Klasseromsundervisningen er en blanding av forelesning, oppgaveløsning og mini-prosjekter. En prosjektoppgave gjøres i løpet av semesteret og må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. 

Emnet har et «oblig poeng» system, der deltagelse i ulike aktiviteter gir poeng. Du må ha minst 160 poeng for å kunne ta eksamen. Mange av disse poengene får du ved å gjennomføre den obligatoriske prosjektoppgaven. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM4900 – Radioaktivitet

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 05:23:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)