Semesterside for KJM5100 - Høst 2004

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet.

12. aug. 2004 02:00