Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Første forelesning er torsdag 20. august kl. 14.15. Det vil også bli gitt kollokvieundervisning i forelesningstiden.

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Rom V 172 Kjemibygningen ( i perioden 20. august til 10. desember)

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, Rom V 172 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 11. desember)

Laboratoriekurs

Labbkurset foregår i perioden 38 til 47. Aktuelle tidspunkter for

øvelsene settes opp i samarbeid med labbansvarlig

Publisert 3. apr. 2009 11:32 - Sist endret 1. juni 2009 08:27