Dette emnet er nedlagt

KJM-MEF4010 – Eksperimentelle metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er organisert som et fellesemne for hele Kjemisk institutt. Emnet har en matriseoppbygning som gjør at studentene velger 5 moduler fra en matrise av mulige moduler. Hvert av disse modulene er på 2 studiepoeng og fokuserer på forståelse og bruk av metoden. Eksempler på moduler: termiske metoder, EXAFS, raman spektroskopi, elektriske målinger, lysspredning, faststoff- NMR, væske-NMR, reologi, molekylmodellering, LC, LC-MS, LC-NMR, ICP-MS, enkrystall røntgendiffraksjon, magnetiske målinger, pulverdiffraksjon, vibrasjons-spektroskopi, XPS, elektrokjemi. Antall moduler som tilbys varierer fra semester til semester.

Hva lærer du?

Studenten skal ha kunnskap nok til å forstå prinsipp, bruksområde og begrensninger for de valgte metodene samt være istand til å utføre eksperimentene og ha forståelse for eventuelle dataprogrammer som brukes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Registrering til undervisning og eksamen i KJM-MEF4010 skjer hos eksamenskonsulenten på VU12.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter at studenten er tatt opp til masterprogrammet i kjemi eller materialer og energi for fremtiden. Andre må søke spesiellt om å få opptak og begrunne hvorfor de ønsker å ta dette emnet. Slik søknad rettes skriftlig til studiekonsulenten ved Kjemisk institutt.

Ph.d. og dr. scient.-studenter kan ta inntil 2 moduler (4 studiepoeng). Master- og cand.scient.-studenter fra andre programmer/institutter kan melde seg til eventuelle ledige plasser etter emnepåmeldingsfristen.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende.

Undervisning

Individuell og i grupper. Noen emner har teoretisk undervisning andre har praktisk og atter andre har en blandet undervisning. Det anbefales å avlegge de 5 modulene i løpet av 1/2 til 1 år, men det åpnes for at de kan tas over 3 semestre.

Adgang til undervisning

På semestersiden (under oversikt over modulene) fremgår det om en modul er åpen for alle, eller om den er forbeholdt de som trenger et gitt instrument i sin masteroppgave.

Eksamen

Bestått/ikke bestått på hver enkelt modul. Kontinuerlig vurdering av studentene underveis med hensyn på teoretisk forståelse og praktisk gjennomføring.

Annet

For at en modul skal bli gitt, må det melde seg minst 3 studenter innen emnepåmeldingsfristen. Ph.d./dr.scient. studenter kan ta maksimum 2 enkeltmoduler av emnet, og får 2 studiepoeng/modul.

Ved opptak til KJM-MEF4010 vil søkerne bli rangert som følgende:

1. Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Kjemi eller MEF.

2. Andre master-, cand.scient.-, dr.scient.- og ph.d.-studenter som har tilknytning til instituttet i form av veiledning.

3. Master-, cand.scient.-, dr.scient.- og ph.d.-studenter uten tilknytning til instituttet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)