This course is discontinued

Beskjeder

Published Sep. 13, 2007 3:14 PM

The Module XPS is moved to the weeks 46 and 47. Read about updated schechule on the module page.

Published Aug. 20, 2007 9:29 PM

Opptaket skal nå være kunngjort på studentweb og på oppslagstavlen ved kjemisk institutt.

Hilsen studieadministrasjon

Published Aug. 20, 2007 11:04 AM

Opptak av modullene vil bli kunngjort på studenweb i løpet av dagen. Beskjed vil bli lagt ut her når opptaket er kunngjort.

Mvh studieadministrasjon