Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet. Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket

Forelesninger og kollokvier

Første forelesning er onsdag 29. august kl. 10.15 - 12.00. Informasjon om undervisningen blir gitt på første forelesning.

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Rom V 114 Kjemibygningen ( i perioden 29. august til 5. desember)

  • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Rom V 114 Kjemibygningen ( i perioden 29. august til 5. desember)

    Start etter nærmere avtale med studentene.

Bo Ørjan Gunnar Nystrøm, Jaan Erik Roots

Laboratoriekurs

Informasjon om tid og sted blir gitt på første forelesning

Neda Beheshti

Publisert 25. apr. 2007 14:24 - Sist endret 29. mai 2007 09:05