Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Polymerkjemiens grunnbegreper. Polymerisasjonsreaksjoner-mekanismer og kinetikk. Metoder for molekylær karakterisering av polymerer. Statistisk behandling av fleksible kjedemolekylers termodynamikk. Polymerers reologiske og fysikalske egenskaper.

Hva lærer du?

Gi studenten en bred teoretisk kjennskap til polymerers fremstilling, struktur og egenskaper, og til de metoder og teknikker som brukes innen polymerkjemien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1020 – Organisk kjemi I (nedlagt), KJM1040 – Fysikalsk og analytisk kjemi I (nedlagt) og KJM1050 – Fysikalsk og analytisk kjemi II (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 224.

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger, 20 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 40 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) eller avsluttende muntlig eksamen fastsettes etter at semesteret har startet. Bokstavkarakter.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Hjelpemidler

Lommekalkulator.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Dette emnet vil videreføres som KJM5550 Generell polymerkjemi.

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)