Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet går siste gang våren 2005.

Emnet fokuserer på 2 hovedområder. Arbeidsmedisinske, toksikologiske og regulatoriske aspekter samt helseskader knyttet til kjemisk eksponering i arbeidslivet inklusiv risikovurderinger. Kartlegging og karakterisering av kjemisk arbeidsmiljø.

Hva lærer du?

Studenten skal være kjent med de problemer av helse- og arbeidsmiljømessig karakter som kan oppstå ved arbeid med kjemiske forbindelser. Studenten skal videre kjenne til de viktigste metoder for reduksjon av de faremomenter som slikt arbeid medfører.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3700 – Miljøkjemi I (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot KJ 208 og 5 studiepoeng mot MN-KJ 305.

Undervisning

Emnet er lagt ned fra og med høsten 2006.

Emnet omfatter 45 timer forelesninger.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen i juni. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet ble undervist for siste gang våren 2005, se "Kort om emnet."

Eksamen

Det vil ikke bli gitt eksamen i emnet.

Undervisningsspråk

Engelsk hvis engelsk-talende studenter ber om det, ellers norsk.