Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Det gis en inngående beskrivelse av de naturlige kjemiske prosesser og likevektssystemer som bestemmer spredning av kjemiske stoffer i vann og jord. Det legges vekt på å kunne forholde seg til komplekse likevekssystemer og spesiering.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg forståelse av miljøkjemi samt kunne bruke denne til å kunne foreta konsekvens analyser av utslipp av kjemiske stoffer i naturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3700 – Miljøkjemi I (nedlagt).

Undervisning

Emnet vil bli gitt ved behov. Det gis som intensivkurs og omfatter 15 timer forelesninger/seminarer, samt en dag feltarbeid og en laboratoriedag.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gis ikke inntil videre. Istedenfor anbefales emnet GEO4160.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis engelsktalende studenter ber om det, ellers norsk.