Norgesuniversitetet, som er et rådgivende …

Norgesuniversitetet, som er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet, utfører for tiden en undersøkelse om bruk av teknologi i undervisningen ved universiteter og høyskoler i Norge. MAT-INF 1100 har blitt plukket ut til å være med i denne undersøkelsen. Det hadde derfor vært særdeles flott om flest mulig av dere kunne svare på et spørreskjema. 

Publisert 15. nov. 2005 11:37 - Sist endret 22. mai 2019 13:25