Beskjeder

Publisert 4. des. 2005 23:26

Flere har etterlyst fasit til tidligere eksamener. Disse finner dere under 'Om avsluttende eksamen' til venstre.

Publisert 28. nov. 2005 10:50

Merk at feil versjon av endelig semesterplan (planen for høsten 2004) ble lagt ut sist torsdag. Riktig plan er nå lagt ut.

Publisert 24. nov. 2005 15:05

Minner om undersøkelsen om bruk av teknologi i undervisning, der MAT-INF 1100 som et av få fagtilbud i Norge er plukket ut til å være med. Det hadde vært fint om de av dere som ennå ikke har svart på spørreskjemaet kan gjøre det nå. Siste frist for å svare er fredag 2. desember. Nærmere instrukser finnes her

Publisert 23. nov. 2005 23:48

Endelig pensumliste er nå lagt ut sammen med informasjon om avsluttende eksamen, se under 'Eksamen og vurderingsformer' til venstre.

Publisert 17. nov. 2005 14:57

Forelesningene 21/11 og 22/11 vil bli brukt til å gjennomgå oppgaver fra hele pensum. Oppgavene finner du på semesterplanen (noen er hentet fra en gammel prøveeksamen og utsatte eksamener som du finner under 'Ressurser').

Publisert 16. nov. 2005 10:19

Til alle som ikke fikk godkjent oblig2 på første forsøk: Absolutt siste frist for levering av forbedret utgave er fredag 18/11 kl. 14:30. Du leverer som vanlig i ekspedisjonen i 7. etg. i Abels hus.

Publisert 15. nov. 2005 11:37

Norgesuniversitetet, som er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet, utfører for tiden en undersøkelse om bruk av teknologi i undervisningen ved universiteter og høyskoler i Norge. MAT-INF 1100 har blitt plukket ut til å være med i denne undersøkelsen. Det hadde derfor vært særdeles flott om flest mulig av dere kunne svare på et spørreskjema. 

Publisert 7. nov. 2005 12:22

En ny seksjon om numerisk integrasjon, derivasjon og feilformler er lagt til på slutten av kapittel 9 i kompendiet, se 'Kompendiet' under 'Undervisningsmateriell'.

Publisert 3. nov. 2005 11:13

Det opprinnelige programmet som tester koden oblig2, oppg 3a vha. resultater fra oppgave 2, sjekker ikke rekonstruksjonen av det dekomponerte samplet. En versjon som gjør dette er tilgjengelig her

Publisert 2. nov. 2005 21:01

I definisjonen av funksjonen e(x) i lemma 10.3 i kompendiet var det en trykkfeil, denne er rettet i den nye versjonen som er lagt ut (alt annet er som før).

Publisert 31. okt. 2005 16:02

Sidehenvisningene i oppgavene 1b og 1c i oblig2 var feil også - disse er nå rettet.

Publisert 31. okt. 2005 12:57

Ingen forelesning tirsdag 1/11

Publisert 31. okt. 2005 11:42

I praksis med LAP eller PPU i disse dager??

For noen studenter på LAP og PPU faller praksisperioden sammen med obliginnleveringen 4. november. Hvis dette gjør det vanskelig for deg å få levert oblig 2 i tide, ta kontakt med studieadministrasjonen: studieinfo@math.uio.no snarest.

Publisert 28. okt. 2005 15:35

På forelesning ble et notat om forholdet mellom matematikk, beregninger og anvendelser nevnt. Det finner dere til venstre under 'Om undervisningen'.

Publisert 26. okt. 2005 20:23

Det var en trykkfeil i oppgave 1a i oblig2. Du kan lese om hvordan støy kan legges til på side 57 i kompendiet, ikke side 53. Dette er nå rettet.

Publisert 21. okt. 2005 12:45

Teksten for oblig2 er nå lagt ut, se under 'Obligatoriske oppgaver' til venstre. Det er en del tekst og dermed gode muligheter for noen trykkfeil. Det er derfor slett ikke umulig at det kan komme små revisjoner av teksten. Det er også sannsynlig at ytterligere tips etterhvert vil bli lagt ut på hjemmesiden til obligen.

Publisert 18. okt. 2005 10:07

De neste ukene vil noen av oppgavene omhandle generering av lyd. Det kan derfor være lurt å ta med seg et headset til gruppeundervisningen.(Headset med liten "jack-plugg" som man bruker til mp3-spillere, cd-spillere osv fungerer fint.)

Publisert 17. okt. 2005 20:29

På forelesningen i morgen tirsdag kommer jeg til å gjennomgå seksjon 11.1 i Kalkulus om Taylorpolynomer. Merk at det er en endring i forhold til opprinnelig semesterplan.

Publisert 13. okt. 2005 16:37

Gruppe 6 (mandager 14.15-17.00) bytter rom fra C303 til auditorium 4 i V.B.

Publisert 13. okt. 2005 13:50

Fasit/løsningsforslag for underveiseksamen er lagt ut, se til venstre. NB! Forbehold om trykkfeil.

14/10: En trykkfeil i løsningsforslaget for oppgave 5 er rettet.

Publisert 12. okt. 2005 14:46

Til neste uke er det gitt programmeringsoppgaver som involverer lyd, se semesterplanen. Informasjon om dette finner du her. Som dere vil se er det tre filer dere må laste ned for å teste ut lydprogrammering. Det er også lagt ut et dokument med tips om hvordan firkantpuls (funksjonen P0 i kapittel 6 i kompendiet) kan programmeres, se under 'Undervsiningsmateriell' til venstre.

Tips til Kalkulus 4.2 (ikke 2.2 som tidligere angitt), oppgave 18. I punkt b vil en kunne få en inhomogen likning med en potens ( r opphøyd i n'te) på høyre side. Da forsøker en seg med en partikulærløsning av samme form. Obs: dette virker ikke i tilfellet spurt etter i punkt e, les seksjon 4.2 i Kalkulus for tips.

Kapittel 10 av kompendiet er lagt ut (kapitlene 7, 8 og 9 kommer senere.

Publisert 8. okt. 2005 18:43

I tidligere versjoner av kompendiet har behandlingen av Infinity og NaN vært ufullstendig. Dette er rettet i siste versjon, men for ordens skyld har jeg skrevet et lite notat som forhåpentligvis gjør det hele klart, se under undervisningsmateriell til venstre.

Publisert 6. okt. 2005 12:33

Det blir orakeltjeneste i 12 etg. N.H. Abels hus, onsdag 12 oktober, kl 10-16

Publisert 6. okt. 2005 11:35

Det var en trykkfeil i første eksempel på kodeoppgave i 'Om underveiseksamen': Det er innholdet i p og ikke i s det spørres om.

Publisert 5. okt. 2005 12:41

Nyttig info om underveiseksamen med tidligere eksamensoppgaver og lignende finner du nå under 'Om underveiseksamen' til venstre.

NB! Feil versjon av siden om underveiseksamen ble lagt ut i formiddag, den som ligger der nå skal være den rette.