MAT0011 – Oppfriskning i matematikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

MAT0011 er et frivillig ekstratilbud, i uke 32 (uka før semesterstart), til nye realfagsstudenter ved Universitetet i Oslo. Emnet repeterer relevante deler av R2-pensum og gir et godt grunnlag for å ta MAT1100.

Hva lærer du?

I MAT0011 vil du blant annet arbeide med følgende temaer: 

  • Notasjon, mengder og logikk
  • Kvadratsetningene og andregradsuttrykk
  • Potenser og logaritmer
  • Polynomer og rasjonale uttrykk
  • Trigonometri (herunder radianer og enhetssirkelen)
  • Funksjoner og funksjonsdrøfting
  • Grenseverdier og asymptoter
  • Derivasjon og integrasjon
  • Induksjonsbevis

Opptak og adgangsregulering

Nye realfagsstudenter er hjertelig velkomne.

Oppmelding via nettskjema

Påmeldingfrist: torsdag kl. 14.30 i uke 31 (uken før kurset).

Undervisning

Emnet undervises i uke 32, som er uken før semesterstart. Hver dag består av én forelesning samt oppgaveløsing med tilgang på gruppelærer. Se semestersiden for mer informasjon. 

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Undervisningsspråk
Norsk