Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Matematisk institutt

Besøksadresse: 
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 09:00-14:30

Postadresse: 
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 58 86 / 22 85 58 88
Faks: 22 85 43 49
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/math/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Tom Lindstrøm  (kontaktinformasjon)   Forelesninger
Elisabeth Seland  (kontaktinformasjon)   Regning i plenum, rekke 1
Magnus Dehli Vigeland  (kontaktinformasjon)   Regning i plenum, rekke 2
Publisert 10. apr. 2012 15:47