Pensum MAT1110 - vår 2013

Lærebøker

Tom Lindstrøm og Klara Hveberg: "Flervariabel analyse med lineær algebra", Prentice Hall, 2011, ISBN 978-0-273-73813-8, kap 1.9-1.10. 2.7-2.8, kap 3, kap 4 (unntatt 4.7 og 4.12), kap. 5 (unntatt 5.3), kap. 6.1-6.11, MATLAB-appendiks. *-merkede avsnitt er ikke pensum.

 

I tillegg er seksjon 12.1-12.8 i Tom Lindstrøm "Kalkulus" også pensum (hvis du ikke har denne boken fra før, kan den

lånes på biblioteket eller du kan ta kontakt med Tom Lindstrøm t.l.lindstrom@cma.uio.no) .

 

Tillegsliteratur

Øyvind Ryan: Oppgaveløsninger til Lindstrøm og Hvebergs Flervariabel analyse med lineær algebra, Prentice Hall, 2011 vil ikke bri brukt i undervisningen, men kan være til nytte for mange.

 

Presisering av pensum

Følgende vil ikke blir avkrevd til eksamen:

 

Kapittel 4: 

Hele seksjon 4.7

Seksjon 4.10: Avsnittet om diagonalisering av matriser

Hele seksjon 4.12

 

Kapittel 5

Hele seksjon 5.3

Seksjon 5.6: Alt etter setning 5.6.2

Seksjon 5.7: Bevisene for omvendt og inverst funksjonsteorem

 

Kapittel 6: 

Avsnitt om massemiddelpunkt i seksjon 6.4 og 6.11

Hele seksjon 6.6

Publisert 8. mai 2013 10:52 - Sist endret 13. mai 2013 14:01