Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT1110 gir en innføring i teorien for funksjoner av flere variable med vekt på derivasjon, integrasjon og iterative, numeriske metoder. Emnet inneholder også innføringer i MATLAB, rekketeori og lineær algebra i euklidske rom. MAT1110 er en naturlig fortsettelse av MAT1100 og et grunnlag for MAT1120.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du finne parameterfremstillinger av kurver og flater og bruke dem til å lage grafiske figurer og til å regne ut buelengder, linjeintegraler og flatearealer;
 • kjenner du definisjonen av dobbel- og trippelintegraler, kan regne ut slike integraler ved hjelp av ulike koordinatfremstillinger og bruke dem til å løse praktiske problemer;
 • kan du løse oppstilte og uoppstilte maksimums- og minimumsproblemer med og uten bibetingelser;
 • kjenner du kompletthetsegenskapen til euklidske rom, vet hvordan den gir et grunnlag for iterative, numeriske metoder, og kan skrive programmer i MATLAB eller Python for å finne nullpunkter og fikspunkter;
 • behersker du gausseliminasjon, kjenner begrepene lineær uavhengighet og basis, og kan finne egenverdier og egenvektorer og bruke dem til å analysere praktiske problemer både analytisk og numerisk;
 • vet du hva det vil si at en rekke konvergerer, kan bruke konvergenstester til å avgjøre konvergens og finne konvergensområder, og kan bestemme Taylorrekken til en funksjon;
 • kan du gjennomføre enkle matematiske argumenter og beregninger og presentere dem på en klar og oversiktlig måte med passende notasjon og terminologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus. Studenter som ikke har MAT-INF1100 – Modellering og beregninger må kanskje bruke litt ekstra krefter på å sette seg inn i programvaren som brukes.

Overlappende emner

For de 3 emnene MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt), MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra er det til sammen 10 studiepoeng overlapp; du får altså 20 studiepoeng for disse 3 emnene.

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning, 2 timer plenumsregning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Digital midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen: Ingen.

Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk