MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

MAT1110 gir en innføring i teorien for funksjoner av flere variable med vekt på derivasjon, integrasjon og iterative, numeriske metoder. Emnet inneholder også innføringer i MATLAB, rekketeori og lineær algebra i euklidske rom. MAT1110 er en naturlig fortsettelse av MAT1100 og et grunnlag for MAT1120.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du finne parameterfremstillinger av kurver og flater og bruke dem til å lage grafiske figurer og til å regne ut buelengder, linjeintegraler og flatearealer;
 • kjenner du definisjonen av dobbel- og trippelintegraler, kan regne ut slike integraler ved hjelp av ulike koordinatfremstillinger og bruke dem til å løse praktiske problemer;
 • kan du løse oppstilte og uoppstilte maksimums- og minimumsproblemer med og uten bibetingelser;
 • kjenner du kompletthetsegenskapen til euklidske rom, vet hvordan den gir et grunnlag for iterative, numeriske metoder, og kan skrive programmer i MATLAB eller Python for å finne nullpunkter og fikspunkter;
 • behersker du gausseliminasjon, kjenner begrepene lineær uavhengighet og basis, og kan finne egenverdier og egenvektorer og bruke dem til å analysere praktiske problemer både analytisk og numerisk;
 • vet du hva det vil si at en rekke konvergerer, kan bruke konvergenstester til å avgjøre konvergens og finne konvergensområder, og kan bestemme Taylorrekken til en funksjon;
 • kan du gjennomføre enkle matematiske argumenter og beregninger og presentere dem på en klar og oversiktlig måte med passende notasjon og terminologi.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus. Studenter som ikke har MAT-INF1100 – Modellering og beregninger må kanskje bruke litt ekstra krefter på å sette seg inn i programvaren som brukes.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for at man skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Skriftlig midtveiseksamen (2 timer) og avsluttende skriftlig eksamen (4 timer). Begge eksamener må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter.

Hjelpemidler til eksamen

Midtveiseksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 22:20:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk