Diverse informasjon/ressurser runt programmering i Matlab og Python

Her gir vi nødvendig informasjon rundt installasjon av Matlab, samt lister opp Matlab- og Python-filer som blir brukt på forelesningene i MAT1110. Alle filer blir  lagt her

Installasjon

  • Det er mulig å registrere seg som bruker på www.mathworks.com, og laste ned Matlab derfra. Bruk din UIO email som brukernavn når du registrerer deg. Gå så til https://www.mathworks.com/licensecenter/, trykk Associate license, og lim inn lisensnøkkelen 13796-65616-24271-45993-03655. Trykk deretter på Download your products now, deretter Download, velg plattform (Linux, mac, windows), og last ned. I prosessen vil du bli bedt om å logge inn med din bruker.
  • Dere kan få generell hjelp til installasjon av Matlab på din laptop av IT-hjelpen som holder til på realfagsbiblioteket i VB (høyre side i respesjonen der). Termvaktene der har minnebrikker med matlab for forskjellige plattformer. De vil også kunne gi hjelp til installasjonsting for Python. Du kan også prøve å få hjelp av termvaktene på Abelstua.
  • Hvis det er problemer med lisensnøkkelen over, ta enten kontakt med student-IT på realfagsbiblioteket/abelstua, eller send en epost till drift@mn.uio.no.
  • Installasjon av Matlab på windows: Du kan også prøve å installere dette fra software.uio.no (bruk nevnte lisensnøkkel).  Når det gjelder installasjon via winprog.uio.no: Her ligger det ingen installasjonsfiler. Feilen er meldt til drift, men er ikke fikset.
  • Installasjon av Matlab på mac via macprog.uio.no: Her skulle alt være i orden. Fila med lisensnøkkel skal komme med automatisk, slik at alt du trenger er å installere dmg-objektet.
  • Installasjon av Matlab på Ubuntu: Last ned direkte fra Mathworks sider, som beskrevet over. Install-filen kjøres med sudo sh kommandoen. Ellers lages ikke de symbolske linkene.

Ressurser fra forelesningene

html-linkene nedenfor er generert ved hjelp av publish-funksjonen i Matlab.

Andre ressurser

  • Appendiks til INF1100-boka om 3D plotting (kommer i neste utgave av boka). Gir introer til Matplotlib og Mayavi for Python, samt Matlab.
  • ipython notebook og pythonfil som genererer matplotlib-plottene i appendikset. 
  • ipython notebook og Pythonfil som genererer mayavi-figurene i appendikset.
  • Matlabfilhtml som genererer matlab-plottene i appendikset. 

Octave 

Jeg har testkjørt matlabfila brukt på forelesningen 26/1 på octave (slik den er installert på linuxmaskinene på UIO). Den kjørte uten feilmeldinger, som bekrefter hvor likt Matlab og octave er.

Publisert 27. jan. 2016 15:17 - Sist endret 17. feb. 2016 09:38