MEK1100 - Matlab og tilsvarende systemer - v�r 2014

Matlab vil bli brukt for � demonstrere grafisk framstilling og numerisk beregning av felt.

Studentene i kurset st�r helt fritt til � bruke andre systemer istedenfor Matlab.  Et relevant alternativ er Octave som fungerer nesten identisk med Matlab.  Andre alternativer kan v�re Python eller andre systemer med mulighet for grafisk framstilling og numerisk beregning av felt.

Det som st�r om Matlab i kompendiet er tilstrekkelig for v�r bruk.  Det st�r ogs� mye om Matlab i l�reboka i MAT1110, se spesielt appendiks p� slutten av den boka.

Oppskrift for � innstallere Matlab p� egen maskin

Alternativ oppskrift for � innstallere Matlab p� egen windows maskin

Installere Octave istedenfor Matlab


Redaksjon: Karsten Trulsen

 

Kontakt UiO Hjelp