Retningsderivert, stigningstall

 

La bakken være gitt ved høyen h(x,y) hvor (x,y) er horisontale koordinater.

Hva er den retningsderiverte til h i den retningen bilen kjører?

Hva er stigningstallet til bakken i den retningen bilen kjører?

Hva er vinkelen mellom horisontalen og den retningen bilen kjører?

 

(Hint: Den retningsderiverte til h er identisk med stigningstallet til bakken og har verdi -0.09, vinkelen er -5.1º)
Publisert 29. des. 2013 00:18