Semesterside for MEK2200 - Høst 2004

Husk at begge obligene må være levert og godkjent før det er adgang til å ta avsluttende eksamen.

Ingen undervisning 29/11.

18. nov. 2004 01:00

Obligatorisk oppgave II, leveres 17/11: Eksamen ME115 juni 2001 oppgave 2, eksamen ME115 juni 2000 oppgave 2.

10. nov. 2004 01:00

Obligatorisk oppgave I, leveres 6/10: Eksamen ME115 2001 oppgave 1, eksamen ME115 2002 oppgave 2.

Midttermineksamen uke 42 med pensum kapitlene 1-8 og 10. Ingen undervisning uke 42.

29. sep. 2004 02:00