Semesterside for MEK2200 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Opplegg for eksamen er som tidligere avtalt.

1. Det er ingen hjelpemidler. Kun tavle og kritt. 

2. Første 15 min: presentasjon av oblig 2. Dere kan få hjelp ti å huske spørsmålene som ble stilt i oppgaven. Øv masse!

3. Neste 15 min: dere trekker et tema i fluid. Og får spørsmål til dette. Spørsmål skriver jeg opp på tavle 1, og dere bruker tavle 2 til å gi svar. 

4. Siste 15 min: dere trekker et tema i elastisitet. Samme opplegg som i pkt. 3. 

Viktig I. Temaene er kunngjort i tidligere beskjed. Vi har øvd på disse og regnet oppgaver på disse. Det kan være lurt å bruke tiden på å gå gjennom hva vi har øvd på. Dere kan bruke gruppene som vi delte dere inn i, i forberedelsene. Regn gjerne flere oppgaver. Send gjerne mail med spm. 

Viktig II. Prøv å unngå å stresse. Tenk at dette er som en vanlig oppgavetime der dere forteller hva dere kan. Senk deres egne krav. Senk skuldrene. ...

26. nov. 2020 10:03

Hei, timen i morgen blir digital. Grunn: høyt smittetrykk. Logg inn i canvas kl 10.

10. nov. 2020 12:51

Hei, en del eksamensoppgaver ligger på hovedsiden til mek2200, venstre spalte, nederst. Studieadministrasjonen har ikke gitt noen respons på spørsmål etter tidligere eksamensoppgaver. 

8. nov. 2020 12:13

Hei alle: Jfr. oppdaterte retningslinjer fra MN-fakultetet kunngjort med epost pr. 7.11, fortsetter fysisk klasseromsundervisning for mek2200. Møt opp, og delta i de eksamensforberedende timene. Hilsen Martin og John

8. nov. 2020 12:04

Hei, den beste forberedelsen alle kan gjøre fram mot eksamen, er å regne oppgavene som gis, og være aktive i timen. Mye kan vinnes om dere arbeider med oppgavene på forhånd. Overføringsverdien til andre kurs som dere tar, er stor. Dvs. klarer dere å regne oppgaver i mek2200, er dere også bedre rustet i andre kurs. Pr. i dag, er det 5 uker igjen til eksamen, likevel lønner det seg å være tidlig aktiv. Et annet tips er å bruke gruppene slik vi organiserte de i timen 28.10. Dere vet selv hvilken gruppe dere er på. Fint om dere tar aktiv kontakt med deres studiekolleger, enten fysisk eller på zoom, og diskuterer og forbereder dere til timene. Da blir utbyttet også større. 

2. nov. 2020 09:40

Eksamen varer i 45 min. Det er ingen hjelpemidler, dvs. kun tavle og kritt. I de første 15 min. presenterer hver student oblig 2, som var en vellykket innlevering der alle skårte bra. De neste 15 min blir presentasjon av et tema B, og så de siste 15 min et tema C. Tema B og C trekkes fra i alt 8 temaer (4 i fluid, 4 i elastiske stoffer). Tema 1, grensesjikt (kap 13.4 + oppgaver som er regnet), tema 2, viskøs strøm i rør/kanal/skråplan/dempede bølger (kap. 13.1, 13.2, 13.3, oppg. 18.2.3, oppg. 18.1.3 og andre oppgaver som er regnet), tema 3, skalering og modellover, dynamisk similaritet, Reynoldstallet, Froudetallet (kap. 10.4, kap. 17), tema 4, den totale energien i et fluid, spenningskreftenes totale arbeid, energidissipasjonen i viskøse fluider, relatere energidissipasjonen til utført arbeid i en fluid prosess (kap. 14, gitte oppgaver). Tema 5, Vridning av sirkulær sylindrisk stav inkludert torsjonssviningninger og elasti...

2. nov. 2020 09:34

Hei, MN-fakultetet vil kunngjøre koronatiltak med virkning fra torsdag ettermiddag. Vi må ta høyde for at undervisningen resten av semesteret blir heldigital. Det er 16 oppmeldte til muntligeksamen 7. og 8.12. Jeg vil forsøke å dele inn kullet i 4 grupper, hver på 4 studenter. Dette er viktig for oppgaveregningen og eksamensforberedelsene. Jeg kommer også til å legge fram prosedyre for muntlig eksamen.

27. okt. 2020 16:23

Hei, vi er i periode 3 av kurset. Det blir forelesninger på onsdagstimen, og oppgaveregning på torsdager og fredager. Prøv å regne oppgaver! Vi lærere vil invitere klassen til å regne på tavla.

16. okt. 2020 16:16
2. okt. 2020 16:59

Hei alle, jeg får spørsmål om forslag til oppgaver utenom regnetimene kan legges ut. Å regne oppgaver er selvsagt veldig vitkig. Og det skal bli mer med oppgaver når vi har kommet litt lenger i pensum. Vi har speedet opp litt i den siste fasen i kurset pga. en begrunnet frykt for nedstengning, pga. smitte / covid-19. Men det ser ut til at vi flyter OK akkurat nå.

Det som er mitt forslag, er at det går an å regne igjennom delkapitler av hva jeg har gjennomgått. Konkrete forslag er: a) Kap. 12.4.1 Refleksjon av P-bølge ved spilleflate mellom to elastiske media. Samme eksempel, men for S-bølge. Hva blir forskjellen? Sett feks. opp tøyningstensoren og spenningstensoren. Formuler randbetingelsene. b) Kap. 12.6. Regn igjennom hele kapitlet om torsjon, men uten å se på notatene fra forelesningene. Ikke se i boka heller. Begynn med å sette opp tøyningsfeltet vektor(u)=q x r vektor(i_\phi)= -qxz vektor(j) + qxy vektor(k). Skriv opp tøyningsten...

30. sep. 2020 16:30

Gjevik, s. 33, kap. 4.3, oppgave 1. 

Gjevik, s. 33, kap. 4.3, oppgave 2.

26. aug. 2020 18:15

Ole Petter Maugsten og Tov Tyvold er valgt til studentrepresentanter i kurset. 

19. aug. 2020 12:59

Lærebok: Bjørn Gjevik: Innføring i kontinuumsmekanikk, elastiske stoff og viskøse væsker, Farleia Forlag, 2020, kr 340. Fås kjøpt på Akademika.

Aug. Kap. 2 (s. 7-14) Vektorer/tensorer

Aug. Kap. 3, 4 (17-33) Spenning

Sept. Kap. 5, 6, 7 (35-53) Bevegelsesligningen

Sept. Kap. 8, 9,10, 11 (63-94) Spenninger og deformasjoner

10/9 Oblig 1, innlevering på Canvas

Okt. Kap. 12 (99-128) Deformasjon av elastisk stoff

Okt. Kap. 13 (131-157) Navier-Stokes ligning / strømning

15/10 Oblig 2, innlevering på Canvas

Nov. 14, 15, 16 (159-195) Energiligninger, varmedrevet strøm, skalering

Des. eksamen, Silurveien, 7. desember kl. 9-13

 

13. aug. 2020 11:09

Alle innleveringer i kurset skjer gjennom Canvas

13. aug. 2020 10:42

Matematisk institutt oppdaterer CANVAS pr. onsdag 12.8. Informasjon blir fortløpende lagt ut på kursets CANVAS-side fom torsdag 13.8.

Instituttet har lagt opp til fysiske forelesninger med mulighet for opptak. Det er 12 påmeldte på kurset. Dette betyr at seminarrom har kapasitet jfr smitteregler.

Pensumbok: Bjørn Gjevik: Innføring i kontinuumsmekanikk, elastiske stoff og viskøse væsker, Farleia Forlag 2020, 255 sider. Boka fås kjøpt i bokhandelen. Sorterer under matematikk.

Boka bygger på klassisk formidling av stoffet. Det er en stolt og mer enn 50 år lang tradisjon for kurset. Boka inneholder også nye modeller og eksempler fra kontinuumsmekanikken. Faget kontinuumsmekanikk foreleses ved alle universiteter i verden med matematikk og naturfag, og ved alle tekniske universiteter.

Foreleser er John Grue. 

Gruppelærer er Martin Hornkjøl.

Forelesninger onsdag kl. 10.15-12 (Abel, B919) og fredag kl. 12.15-14 (Abel...

11. aug. 2020 14:48

Faglærere