Semesterside for MEK3230 - Høst 2018

Ting det er greit å vite svaret på til eksamen;

 

1. Hva er Pi teoremet og hvordan kan vi bruke teoremet?

2. Hvorfor bruker vi dimensjonmløse tall? Hva forklarer de?

3. Bruk av skalering som beregningsverktøy - dynamisk utvikling

4. Forklar massebevarelsesligningen

5. Hva er den partikkelderiverte? Hva er den deriverte langs en strømlinje?

6. Forklar transportteoremet

7. Hva er Eulers ligning? Når er den gyldig? Forklar leddene i ligningen og hva de uttrykker.

8. Hva beskriver Bernoullies teorem? Når er det gyldig?

9. Hvordan kan vi tolke/forstå løft (Coanda) effekter i inviskøse fluider?

10. Hvordan kan vi praktisk bruke Bernoullie's prinsipp?

11. Hvordan finner vi virvelligningen? Forklar de forskjellige delene i ligningen.

12. Forklar og vis Kelvin...

11. des. 2018 20:50

Øvingstimen neste uke, 21/11, blir flyttet til forelesingstimen torsdag 22/11. Før denne timen anbefaler vi alle å gjøre oppgavene fra eksamen 2016 hvorpå dere kan stille eventuelle spørsmål knyttet til denne. 

Det vil også bli satt opp øvingstime tirsdag 11/12 og torsdag 13/12 hvor dere vil ha mulighet til å spørre om tidligere ukes/obligoppgaver. 

14. nov. 2018 17:35

Forelesingen torsdag 8/11 er dessverre avlyst.

5. nov. 2018 13:27

Forelesingen torsdag 25/10 og øvingstimen onsdag 24/10 er dessverre avlyst grunnet konferanser. Jobb videre med ukesoppgaver og obligatorisk oppgave 2.

17. okt. 2018 15:46

Oblig 2 er lagt ut på obligsiden med innleveringsfrist 8.november klokken 1430.

17. okt. 2018 15:41

Her er en video av G.I. Taylor som illustrerer strømning ved lave Reynoldstall: del 1 og del 2

11. okt. 2018 09:34

Alle som har levert oblig1 skal nå ha fått rettet sin innlevering. Det er også lagt ut en fasit til ukesoppgavene her. Denne vil bli oppdatert utover semesteret.

10. okt. 2018 11:32

Torsdag neste uke blir satt av til egenstudier / jobbe med oblig / ekskursjon.

Det blir gruppetime på onsdagen som vanlig

13. sep. 2018 14:15

Noen etterlyste en lærebok-refereanse til utregningen vi gjorde av Eulers ligning normalt på strømlinjene (der vi fant at kurvatur fører til en normal-trykk gradient som øker ut fra sentrum).

Jeg finner ikke akkurat dette eksempelet i Acheson / Gjevik, men følgende PDF fra MIT viser akkurat samme utregning som ble gjort på tavla, men med litt flere figurer og utfyllende tekst. Vi regnet frem til ligning (19) i dette eksempelet. Legg også merke til at samme utledning på langs av strømlinjene fører til Bernullis ligning (18) — en tredje måte å utlede Bernullis ligning på!

Håper det er mer fornuftig hvorfor d/ds(i_s) ikke er 1 i denne beskrivelsen til deg som lurte på dette (i_s er det vi kalte t-vektor).

7. sep. 2018 14:08

Obligatorisk oppgave 1 er nå lagt ut på obligsiden. Frist 20. september.

Det blir kun mulig å levere digitalt. Det er mer informasjon inne i oppgaveteksten. Scannere for å digitalisere håndskrevne besvarelser skal være tilgjengelig på biblioteket. Scannet besvarelse må være leselig, ellers blir første forsøk ikke godkjent!

OBS: Innleveringsfristen er utsatt med en uke til torsdag 27/9.

4. sep. 2018 09:48

Forstår du denne korte artikkelen om skalering (inneholder en forklaring av Pi-teoremet) så har du forstått mye av skaleringspensumet. Den handler om hvordan G. I. Taylor greide å avdekke hvor kraftig den første atombombeprøvesprengningen var (Trinity testen). Kraften i bomben hadde vært en statshemmelighet, men Taylor trengte bare ett bilde for å finne det ut ...

28. aug. 2018 11:43

Velkommen til MEK3230 Fluidmekanikk høsten 2018! Første øvingstime vil bli holdt onsdag 29/8 klokken 0815 i VB auditorium 2. Ukesoppgavene vil legges ut her og det er viktig at dere holder dere oppdatert på eventuelle endringer.

Vi har også lagt ut en foreløpig pensumoversikt for hver uke i tillegg til annet lesestoff og forelesningsnotater.

 

22. aug. 2018 09:57