Semesterside for MEK3230 - Høst 2020

Vi har merket at det var en skrivefeil i oppgave 1 der h_0>>\epsilon. De tre siste eksamen er skjøvet på i 15 min pga en liten pause. Lykke til! 

19. nov. 2020 19:59

Dere må forberede 5 oppgaver til munligeksamen i MEK3230, som er vedlagt her som egen PDF. Til muntligeksamen vil dere trekke en av disse oppgavene som dere skal presentere. Dere kan ta med egne notater til disse oppgavene. Etterpå/underveis vil vi diskutere oppgaven. Dere vil i tillegg dere få andre spørsmål/oppgaver i fra pensum i kurset. Husk å møte opp i god tid til din oppsatte eksamenstid i NHA rom 720.

Eksamenstider MEK3230 i NHA rom 720:

09.00 — Ole Pettter

09.45 — Idunn

10.30 — Michael

pause (15 min)
11.30 — Henrik

12.15 — Oscar

12.45 — Dimitrije

 

19. nov. 2020 11:09

Neste tirsdag 17/11, og eventuelt den påfølgende fredagen, blir det lagt opp til at dere skal presentere løsningen til de følgende oppgavene i plenum på tavlen:

Student 1: Potensialbølger (Oppgave 2)

Student 2: Friksjonsfri strømning (Oppgave 2)

Student 3: Tynnfilmstrømning

Student 4: Virvling (Oppgave 2)

Studentnummeret tilsvarer det nummeret dere har fått tildelt i forelesing.

11. nov. 2020 22:59

Vi bytter fredagens regnetime til tirsdag, der Christian vil gå igjennom noen tidligere eksamensoppgaver. Det vil være vanlig forelesning i gruppetimen på fredag.

2. nov. 2020 20:21

Jeg har fått en mild forkjølelse og kan dermed ikke komme inn på Blindern før symptomene er borte. Forelesningen i dag er derfor avlyst. Les om bølgegrupper og dispersjon. En oppdatering om morgendagens forelesning kommer i morgen tidlig.

2. nov. 2020 08:38

Fra NSF Fluidmekanikk serien kan dere finne en rekke hjelpsomme videoer: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0EC6527BE871ABA3

26. okt. 2020 09:59

Her ligger en video som viser forskjellen på fasehastigheten og gruppehastigheten til bølger. Denne videoen demonstrerer dispersjonsrelasjonen som forteller oss at bølger med ulik bølgelengde beveger seg med ulik hastighet. Legger også med en video som viser forskjellen i fase- og gruppehastighet mellom kapillærbølger og tyngdebølger.

26. okt. 2020 09:57
26. okt. 2020 09:56

Python/Matlab skriptet dere skal bruke i oppgave 2.1 på oblig 2 ligger her.

22. okt. 2020 09:56

Obligatorisk oppgave 2 er nå lagt ut på obligsiden. Innleveringsfrist klokken 1430, 29. oktober.

Det er kun mulig å levere digitalt på Canvas. Det er mer informasjon inne i oppgaveteksten. Scannere for å digitalisere håndskrevne besvarelser skal være tilgjengelig på biblioteket. Scannet besvarelse må være leselig, ellers blir første forsøk ikke godkjent!

16. okt. 2020 09:17

Her ligger det en liste med 55 spørsmål dere burde kunne svaret på når eksamen kommer. Det er selvsagt ikke meningen at dere skal kunne svare på alle spørsmålene nå. 

22. sep. 2020 19:36

Forelesning den 21 september er avlyst grunnet sykdom, vi fortsetter på tirsdag med viskøse strømninger.

 

20. sep. 2020 21:57

Obligatorisk oppgave 1 er nå lagt ut på obligsiden. Frist klokken 1430, 17. september.

Det er kun mulig å levere digitalt på Canvas. Det er mer informasjon inne i oppgaveteksten. Scannere for å digitalisere håndskrevne besvarelser skal være tilgjengelig på biblioteket. Scannet besvarelse må være leselig, ellers blir første forsøk ikke godkjent!

1. sep. 2020 16:46

Her ligger et notat som forklarer definisjonen til de tre linjene. I tillegg kan dere lese på denne wikipediasiden hvor det også er en video som er viser forskjellen på de tre. 

Minner også om disse videoene som ligger under pensumfanen;

Strøm, streak og partikkellinjer

Eulerian vs Lagrangian

26. aug. 2020 08:33

Forstår du denne korte artikkelen om skalering (inneholder en forklaring av Pi-teoremet) så har du forstått mye av skaleringspensumet. Den handler om hvordan G. I. Taylor greide å avdekke hvor kraftig den første atombombeprøvesprengningen var (Trinity testen). Kraften i bomben hadde vært en statshemmelighet, men Taylor trengte bare ett bilde for å finne det ut ...

24. aug. 2020 14:38

Fellesorakel er et ekstra undervisningstilbud for studenter på matematisk institutt hvor du kan få hjelp til oppgaver av en stipendiat/vitenskapelig ansatt eller finne en potensiell samarbeidspartner. Dette semesteret er det satt opp to tidspunkt for fellesorakel som du kan finne her sammen med litt mer info.

20. aug. 2020 10:46

Anbefaler alle å lese kapittel 2 i denne boken for en bredere innføring til Pi-teoremet, dimensjonsanalyse og skalering enn hva som blir gjennomgått i timen. Det kan også være til god hjelp for å løse ukesoppgavene den første uken. 

13. aug. 2020 10:41

Velkommen til MEK3230 Fluidmekanikk høsten 2019! Kurset er lagt opp til å ha øvingstime på fredag 1015-1200 i NHA1020 og forelesninger på mandag klokken 1015-1200 i NHA1020 og tirsdag klokken 1415-1600 i NHA1120. Første time blir dermed mandag 17/8 i NHA 1020. Øvingsoppgaver legges ut her fortløpende og det er viktig at dere holder dere oppdatert på eventuelle endringer.

Vi har også lagt ut en foreløpig pensumoversikt for hver uke i tillegg til annet lesestoff og forelesningsnotater.

13. aug. 2020 10:33