Semesterside for MEK3230 - Vår 2010

Nytt paper på turbulensberegninger; F. Rashid, M. Vartdal and J. Grue "Oscillating cylinder in viscous fluid: calculation of flow patterns and forces" finnes på: http://folk.uio.no/johng/Z9APR.pdf

13. apr. 2010 13:30

Alle som har levert inn oblig 1 får godkjent. Alle har gjort en meget god jobb. JG.

16. mars 2010 14:03

Uka 22.3-26.3 er undervisningsfri, grunnet underveiseksamener. Forslag til aktivitet: Regn oppgaver i kompendiet til Gjevik. Dere kan også prøve å løse noen eksamensoppgaver. JG

9. mars 2010 17:02